News

COT online voorjaarsveiling 2022

De online voorjaarsveiling van 2022 wordt op zaterdag 26 maart as. gehouden en start om precies 13:00 op deze ...

Halstermak maken van een COT stier

Het halstermak maken van een COT stier is een primaire voorwaarde voordat een inbrenger het der aanleverd bij het ...

Export van COT stieren

Export van stieren naar landen met een hogere IBR status. Belangrijke kennisgeving! Sinds 1 november 2021 zijn ...

Weging 4 van 2 februari 2022

Hierbij vindt u de laatste weging van 2 februari 2022. Ook de Charolais stieren zijn deze keer gewogen. Er is ook ...

Verbeterd Roodbont Stamboek doet re-entree bij COT

Het Verbeterd Roodbont stamboek doet haar re-entree bij het COT Het COT bestuur heet een hartelijk welkom ...

News archive

2022 · 2021 · 2020

This website uses cookies. This way we can ensure that your browsing experience is made even more pleasant. For more information, please review its Privacy Policy.