Belangrijke notitie voor veiling bezoekers op 24 september!

Sep 21, 2022

Betreft: Belangrijke kennisgeving over het fysiek bieden op de veilinglocatie

Geachte bezoeker aan de veiling van zaterdag 24 september,

De veiling van as. zaterdag zal plaatsvinden, vindt zowel fysiek als online plaats. Dat betekent in praktische zin het volgende:

  1. Het bieden geschiedt nog steeds online, ook voor diegene die fysiek aanwezig zijn bij de veiling.
  2. Er is geen veilingmeester tegenwoordig die de kavels afslaat, maar bieders moeten via de website van het COT inloggen om te bieden.
  3. Het online bieden voor bezoekers aan de veilinglocatie moet te allen tijde geschieden via een mobiele telefoon of IPad met een 4G signaal.
  4. Voor diegene die geen 4G signaal op hun telefoon of IPad beschikbaar hebben, zal er een 4G router geïnstalleerd worden om een Wifi signaal beschikbaar te stellen.
  5. Het verloop van het bieden en het aanbieden van de kavels wordt bij de veilinglocatie op een scherm geprojecteerd.

Voor eventuele vragen kunt u telefonisch terecht bij ondergetekende 0614369310 of onze secretaris: 0655376021.

De locatie is geopend vanaf 11:00 voor bezoekers. Wij vertrouwen op een prachtige veiling en verwelkomen bezoekers op de veilinglocatie:

Beuzelshoek 2, 7245 VR Laren (G)

Met vriendelijke groet,

John van Kouwen, Voorzitter

This website uses cookies. This way we can ensure that your browsing experience is made even more pleasant. For more information, please review its Privacy Policy.