Belangrijk nieuws bij stichting cot

24 sep. 2020

Stichting COT heeft de afgelopen periode veel veranderingen ondergaan, hieronder leest u welke veranderingen dit betreft:

 

Voorzitterschap

Na een periode van acht jaar voorzitter en 10 jaar coördinator van de Stichting COT treedt Henk Tessemaker terug als voorzitter & coördinator. Zijn gezondheidssituatie liet de drukke werkzaamheden, met name rondom de veilingen van het COT, niet langer toe. Het bestuur van het Centraal Opfok & Teststation in Laren heeft daarop John van Kouwen (50 jaar) uit Nieuwegein bereid gevonden om de voorzittershamer van Henk Tessemaker over te nemen.

 

Henk Tessemaker maakt plaats voor de jongere generatie

Henk Tessemaker werd op zijn beurt door het COT bestuur als erelid zonder stemrecht benoemd in het COT bestuur. Vanzelfsprekend is het bestuur Henk Tessemaker erkentelijk voor het enorme vele werk dat hij de afgelopen jaren heeft verricht. “Het waren tijden die zich afwisselden in goede tijden en minder goede tijden”, aldus Henk, maar toch kijkt hij tevreden terug op de afgelopen periode en wat er tot dusver met de Stichting COT is bereikt. Iedereen die Henk goed kent weet dat hij recht voor z’n raap kan communiceren en hoewel dat niet altijd door iedereen in dank kon worden aanvaard, was iedereen het er wel over eens dat hij duidelijk aangaf wat hij bedoelde. Streng maar rechtvaardig zoals hij was, maakte hij bij zijn aftreden een beminnelijke kniebuiging: “ik wil met name mijn verontschuldigingen aanbieden aan iedereen die zich soms verongelijkt heeft gevoeld; het is nimmer mijn bedoeling geweest.” “De jongere generatie moet nu maar eens laten zien hoe zij de Stichting COT op dit fundament naar de toekomst toe verder vorm kan geven”, aldus Henk in zijn afscheidsrede. Bij zijn afscheid ontving Henk nog een mooi bokaal waarmee zijn periode op een gedenkwaardige wijze wordt gegrafeerd.

 

De nieuwe voorzitter

John van Kouwen is momenteel actief in de marketing en sales voor de plantensector, maar heeft ook ruime ervaring in de rundveefokkerij. Tot een viertal jaar geleden fokte hij met Blonde ‘d Aquitaine runderen op zijn bedrijf. Door onteigening werden deze activiteiten in 2016 stopgezet. Vicevoorzitter van het COT, Jan Smeenk, omschrijft de nieuwe voorzitter als een verbindingsman met veel enthousiasme. ‘Zijn ruime ervaring in de marketing en sales zal ons als organisatie zeker van nut zijn’, aldus Smeenk. John heeft er naar eigen zeggen veel zin in en dat straalt hij op energieke wijze ook uit. Het COT bestuur verwelkomt John in haar midden als voorzitter en wenst hem veel succes toe om het COT met de andere bestuurders naar een hoger vlak te brengen.

 

Nieuwe ontwikkelingen en professionalisering voor de toekomst

Het COT bestuur heeft de laatste tijd flinke stappen gezet om de Stichting COT naar de toekomst te professionaliseren, waaronder de ontwikkeling van een professionele huisstijl met eigen logo. Ook heeft het COT een professioneel en betrouwbaar online veilingsysteem ontwikkeld dat op 26 september voor de eerste keer in gebruik zal worden genomen in de vorm van een eigen website waarmee de Stichting COT haar gezicht beter in de markt kan positioneren. Het COT bestuur reageert als volgt: “Volgend de wens van onze onlangs afgetreden voorzitter dat wij als jongere generatie nu aan zet zijn, is de tijd nu rijp dat we ook een volgende stap zetten naar professionalisering; immers het COT is weliswaar een stichting met beperkte omvang maar toch is het jaarlijkse financiële belang aanzienlijk te noemen als je al de veilingbedragen optelt, afgezien van het materiële belang van onze Nederlandse fokkers om voor hen de allerbeste fokstieren beschikbaar te stellen”. “De markt hebben we niet mee, want de onzekere tijd die we beleven in vleesvee Nederland is iedereen bekend, maar als COT bestuur proberen we het algemeen fokkersbelang op effectieve wijze te centraliseren zodat onze Nederlandse vleesvee fokkers optimaal kunnen profiteren, hetzij van het kopen van een stier, hetzij van het aanbieden van een stier”. Het COT bestuur onder voorzitterschap van de nieuw aangetreden voorzitter John van Kouwen is druk bezig met een langere termijn businessplan om de bestaande activiteiten op het COT uit te breiden en de huidige activiteiten te finetunen zodat ondanks de dalende markttrend er toch voldoende visie blijft voor de continuïteit van de Stichting COT.

 

       

Deze website maakt gebruik van cookies. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat uw surfervaring nog aangenamer wordt. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie