Verkoop van 4xnl broutards op 29 mei om 15:00 uur

Apr 28, 2021

Nieuwe COT activiteit verkoop van 4xNL broutards voor de online veiling van 29 mei om 15:00 uur

Het COT bestuur roept inbrengers op broutards aan te melden! De aanmelding dient ten laatste te geschieden voor 19 mei 2021 bij de secretaris van het COT: secretaris@stichting-cot.nl

Het heeft het COT goedgeacht haar reguliere activiteiten uit te breiden met de veiling van broutards oftewel jonge, gespeende stiertjes die voor de slacht gemest worden. Deze stiertjes sorteren onder een uniek, duurzaam en eerlijk concept, nl. 4xNL. 

Er zijn hiervoor een aantal zaken verbonden die we hieronder puntsgewijs weergeven.

Voorwaarden en communicatie

 • De inbrenger van de stiertjes moet aangesloten zijn bij één van de deelnemende stamboeken.
 • De stiertjes moeten in Nederland zijn geboren en Nederlandse oormerken dragen.
 • De ideale leeftijd bedraagt gemiddeld 9 maanden met een gewicht van gemiddeld 400 kg. De leeftijd mag variëren van minimaal 7 tot maximaal 12 maanden.
 • De stiertjes dienen minstens 3 weken volledig te zijn gespeend van de moeder.
 • De stiertjes (die buiten hebben gelopen) dienen bij het spenen behoorlijk te worden ontwormd.
 • De groepsgrootte van de aangeboden stiertjes dienen minimaal 3 stuks per inbrengersadres te bedragen.
 • De inbrenger dient met de inbreng van de stiertjes ook zelf te zorgen voor een videobestand, waarop de stiertjes duidelijk waar te nemen zijn. Een richtlijn voor zo’n video is om de stiertjes één voor één door een nauwe doorgang te laten passeren, zodat deze stuk voor stuk kunnen worden gefilmd. Een voorbeeld van zo’n video is bij dit artikel opgenomen. De video mag maximaal 20-40 seconden bedragen, anders worden de bestanden te zwaar.
 • Let op! Het openingsbod is per kilo levend gewicht, opbieden geschiedt met €0,01 per kilo, excl. btw en veilingkosten. De totale prijs per kilo is zichtbaar bij het bieden.
 • Het openingsbod is reeds inclusief de rectificatie vanaf 350 kg, er vindt dus achteraf geen rectificatie op de verkoopprijs plaats! De finale verkoopprijs per kilogram levend gewicht die aan koper wordt gegund is de ook de verkoopprijs die wordt gehanteerd bij de afrekening.
 • De totale prijs inclusief btw en inclusief veilingcommissie is voor de koper zichtbaar bij het bieden.
 • Het transport van de broutards is voor rekening van de koper.
 • Het volledige risico van eigenaarschap, van welke aard ook al, blijft tot het moment van opladen van de broutards bij de inbrenger en gaat direct over op de koper wanneer de broutards zijn opgeladen.
 • De dieren dienen door koper uiterlijk 7 dagen na de veiling in overleg met inbrenger te worden opgeladen.
 • Het gemiddelde gewicht dat bij de veiling wordet genoemd is indicatief, de afrekening geschiedt over het exacte gewicht bij opladen, middels overleg van een officiële weegbrief.

This website uses cookies. This way we can ensure that your browsing experience is made even more pleasant. For more information, please review its Privacy Policy.