Broutards veiling van 9 oktober uitgesteld tot 27 november

Sep 30, 2021 · Teus Dekker

De broutardsveiling van 9 oktober is uitgesteld tot de volgende broutardsveiling van 27 november. De COT fokstierenveiling kon op 25 september jl. door een technische storing niet plaatsvinden en moest worden uitgesteld tot zaterdag 2 oktober. Om de afwikkeling rondom het wisselen van de najaarsronde van 2021 en de voorjaarsronde van 2022 goed te laten verlopen, heeft het bestuur besloten om de broutardsveiling uit te stellen.

Inzenders kunnen broutards (slachtstiertjes tussen 7 en 12 maanden) aanmelden tot zaterdag 20 november. De procedure hiervoor is simpel. Inzenders melden hoeveel slachtstiertjes er zijn om geveild te worden en maken een korte video van de stiertjes. De stiertjes behoeven niet fysiek te worden ingezonden en blijven op het bedrijf van herkomst, totdat ze door de koper worden geladen.

De vorige broutardsveiling was succesvol en het COT bestuur hoopt op voldoende aanmeldingen voor 27 november om dit succes te continueren.

This website uses cookies. This way we can ensure that your browsing experience is made even more pleasant. For more information, please review its Privacy Policy.