LIMOUSIN COWPORATION PIETER NL681703045

View the entire auction of COT Voorjaarsveiling 2021

INFORMATION

Date of birth 10-09-2019
Gender Male
Levensnr NL681703045
Breed Limousin
Gewicht 852 KG

Conditions

ABOUT

Cowporation Pieter is met maar liefst 852 kg zowel de zwaarste en grootste stier tijdens deze ronde. Daarmee woog hij bijna 700 kg op 400 dagen wat bij Cowporation het streefgewicht is voor fokstieren. De groei tijdens de testperiode is weliswaar behoorlijk te noemen, maar wordt negatief beïnvloed door zijn goede conditie reeds aan het begin van de testperiode. Het 400 dagen gewicht en het finale gewicht is daarom ook de meest relevante informatie. De vader van Cowporation Pieter is Gagneur MN, een KI zoon van de bekende vleesstier Edelweiss MN, die gefokt is door Gaec Mazaud uit de Correze. Hier haalt Pieter zijn potentie voor melkgift, moedereigenschappen en vooral zijn luxe bevleesdheid vandaan. Zijn moeder is Cowporation Noa, een Ampertaine Gigolo dochter uit Claeys Jasmine, één van onze best fokkende koeien uit onze kudde. Ampertaine Gigolo is een van de bekendste Limousinstieren ter wereld geworden en de vader van Trueman Jagger die voor een recordbedrag van €220.000 is verkocht op Carlisle UK. Cowporation Pieter heeft dus een indrukwekkende bloedlijn en is een super fokstier voor diegene die natuurlijke luxe bespiering willen combineren met veel ontwikkeling en goede moedereigenschappen en gemakkelijk afkalven. Cowporation Pieter scoorde 89 punten AV en is potentieel excellent op latere leeftijd.

EXTERIEURGEGEVENS RUNDEREN

General appearance 89
Development 90
Breed type 88
Muscle 89
Legs 87
Character 8

This website uses cookies. This way we can ensure that your browsing experience is made even more pleasant. For more information, please review its Privacy Policy.