INFORMATION

Date of birth 05-11-2020
Gender Male
Levensnr NL921158383
Breed Blonde d'Aquitaine
Gewicht 730 KG
Breeder R. Wiekema (Ruinen)

Conditions

ABOUT

Keurmeesters: De stier heeft een goede ontwikkeling met lengte in de bovenbouw. De bilspier is wat kort. De kop heeft veel rasuitstraling. Het bekken is goed geplaatst.

Fokker: BAC Rico is een zoon van stier Dizier du Moulin en moeder Lora en een volle broer van BAC Pedro die vorig jaar is geveild met algemeen voorkomen 88 punten. Vader Dizier du Moulin is tot nu toe de stier die bij ons het best heeft gepresteerd. De dochters van Dizier kalven zeer gemakkelijk af, hebben goede karakters, geven veel melk en brengen zeer goede nakomelingen. Grootmoeder Ariëlle du Moulin heeft zowel op keuringen als in de fokkerij enorm goed gepresteerd.

Moeder Lora is een zeer goed ontwikkelde, rastypische koe met veel lengte en een goede melkgift. De goede melkgift komt vooral van de goed fokkende 12-jarige grootmoeder Frea nog steeds op het bedrijf aanwezig en binnenkort weer kalft.

We zijn al jaren deelnemer intensief para onderzoek (mest), al 17 jaar is er geen para op ons bedrijf aangetoond.

VIDEOS

EXTERIEURGEGEVENS RUNDEREN

General appearance 83
Development 85
Breed type 82
Muscle 82
Legs 83
Character 8

This website uses cookies. This way we can ensure that your browsing experience is made even more pleasant. For more information, please review its Privacy Policy.