Interne bestuurswisseling binnen cot

Aug 28, 2021

Interne bestuursfunctie wijziging bij het COT

Tijdens de laatstgehouden bestuursvergadering heeft de huidige vicevoorzitter, Jan Smeenk, aangegeven dat hij vanwege participatie binnen andere verenigingen zijn huidige functie binnen het COT bestuur niet langer kan combineren. Als afgevaardigde van het deelnemend stamboek Limousin Vereniging, is Jan reeds jarenlang betrokken als COT bestuurslid, waarvan de laatste twee jaar als vicevoorzitter. Echter de vele vergaderingen die vaak ’s avonds plaatsvinden eisen hun tol, Jan Smeenk legt uit: “Hoewel ik erg graag betrokken ben bij het thans zeer succesvolle COT, ben ik nu vaak een paar keer per week ’s avonds bezet met vergaderingen van andere verenigingen en dat wordt me een beetje te veel van het goede.” “Ik moet daarom keuzes maken”, aldus Jan.

Jan heeft als bestuurslid van het COT enorme betrokkenheid getoond, zowel tijdens vergaderingen als op de werkvloer bij het opfokcentrum en daardoor veel bijgedragen aan het succes van het COT. Tijdens de afwezigheid van Henk Tessemaker heeft hij diverse bestuursvergaderingen als vicevoorzitter op een professionele, interactieve en innemende manier voorgezeten. Trouw, stiptheid en verantwoording kenmerken Jan Smeenk en daarom blijft hij betrokken als COT bestuurslid totdat de Limousin Vereniging een opvolgende afvaardiging heeft gevonden.

Inmiddels is tijdens dezelfde bestuursvergadering André van Dorresteijn gekozen als vicevoorzitter en opvolger van Jan Smeenk. Wie André kent, kent ook zijn open pragmatische houding. Hoewel hij aanvankelijk wat aarzelde over deze promotie binnen het COT bestuur, steekt hij nu hij recht voor z’n raap van wal en zonder veel omhaal legt hij uit wat zijn aanleiding is om deze functie te aanvaarden: “Ik ben in het COT bestuur gekomen doordat mijn voorganger in het Blonde bestuur ook afgevaardigde was bij het COT en zo heb ik gehoor gegeven aan zijn opvolging.” André vervolgt: “In het begin was het echt moeilijk voor me, maar de laatste twee jaar zijn werkelijk een supersprong voorwaarts geweest en mede door de positieve bestuurswijzigingen die er hebben plaatsgevonden, maar ook de open structuur en open communicatie onder ons als collegiaal COT-bestuurders geven mij vrijmoedigheid om deze functie op te pakken. “Ik heb er zin in, we hebben goede ideeën en we zijn nog maar net met de opmars van het COT begonnen!”, aldus een enthousiaste André van Dorresteijn, die hiermee aangeeft veel energie te hebben voor zijn nieuwe functie als vicevoorzitter van het COT. “We doen dingen samen, want samen sta je gewoon sterk”, sluit hij kort maar krachtig zijn betoog af.

Voorzitter John van Kouwen bedankt namens het voltallige COT bestuur enerzijds Jan Smeenk voor zijn tomeloze inzet en wenst anderzijds André van Dorresteijn vele mooie en succesvolle jaren toe als vicevoorzitter.

This website uses cookies. This way we can ensure that your browsing experience is made even more pleasant. For more information, please review its Privacy Policy.