Relaties tussen de verschillende fokwaarden

Apr 8, 2021

De afbeelding geeft de vleesveefokker een interessante kijk op de interactie van de fokwaarden. De meeste fokkers hebben voldoende ervaring dat de verschillende fokwaarden met elkaar positief of negatief correleren, maar deze grafiek geeft toch wel een interessant en gedetailleerd overzicht van welke verhoudingen er zijn tussen de fokwaarden, die ook in Nederland het meest gebruikelijk zijn. De grafiek is ontworpen door Ingenomix uit Frankrijk, een vooraanstaand bedrijf dat gespecialiseerd is op het gebied van genomische fokwaarden.

Een positieve correlatie betekent dat de samenhang van de fokwaarden versterkt en andersom, een negatieve correlatie betekent dat de onderlinge samenhang van de fokwaarden verzwakt. Een paar voorbeelden: Hoe beter een stier afkalft, hoe zwaarder kalven de dochters van deze stier af. Een begrijpelijk voorbeeld, want de reden waarom een stier erg gemakkelijk afkalft (meestal "pinkenstier" genoemd), is vaak dat de kalveren erg smal zijn en vaak nauwere bekkens hebben en dus kan je niet altijd vaarzen van zo'n stier aanhouden. Een ander voorbeeld is er eentje die de meeste fokkers ook niet vreemd is. nl. dat wanneer je meer bespiering wilt dat ten koste gaat van ontwikkeling en andersom, wil je meer ontwikkeling, dan moet je vaak inboeten op bespiering. Hoe dikker het lijntje, hoe sterker de verhouding en andersom, hoe dunner het lijntje, hoe zwakker de verhouding tussen de fokwaarden.

This website uses cookies. This way we can ensure that your browsing experience is made even more pleasant. For more information, please review its Privacy Policy.