Belangrijke bestuurswisseling bij stichting cot

Jan 20, 2021

Strategische Bestuurswisseling binnen Stichting COT

Tijdens de bestuursvergadering van 13 januari jl. hebben er belangrijke bestuurswisselingen binnen Stichting COT plaatsgevonden.

De huidige secretaris-penningmeester Larissa Stegeman heeft eerder aangegeven dat gewijzigde privé omstandigheden haar noodzaken om haar functie als secretaris-penningmeester uiterlijk in januari van dit jaar te beëindigen. Het COT bestuur heeft initieel extern gezocht naar een opvolger en ook verschillende kandidaten gesproken, maar slaagde er tot voor kort niet in om een geschikte opvolger aan te stellen.

Gezien het belang voor de Stichting COT dat genoemde vacature niet alleen zonder onderbreking wordt gevuld, maar dat relevante ervaring in de vleesveesector voor deze portefeuille van essentieel belang is, heeft het COT bestuur uiteindelijk een adequate oplossing gevonden binnen haar huidige bestuur. Het bestuurslid Teus Dekker is bereid gevonden om de functie als secretaris te aanvaarden, terwijl de voorzitter John van Kouwen naast zijn voorzitterschap ook de functietaken van penningmeester op zich zal nemen, laatstgenoemde weliswaar met de voorwaarde deze benoeming tijdelijk te aanvaarden totdat er uiteindelijk een geschikte penningmeester wordt gevonden.

Het COT bestuur bestaat momenteel uit zeven bestuursleden:

John van Kouwen (voorzitter & penningmeester)

Jan Smeenk (vicevoorzitter)

Teus Dekker (secretaris)

Jan Nijhof (bestuurslid en organisator COT station)

André van Dorresteijn (bestuurslid)

Jan Denneboom (bestuurslid)

Marnic Loterman (bestuurslid)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de Stichting COT op het e-mailadres secretaris@stichting-cot.nl.

This website uses cookies. This way we can ensure that your browsing experience is made even more pleasant. For more information, please review its Privacy Policy.